Kiadványszerkesztés 1. – A kézirat

Kiadványszerkesztés 1. – A kézirat

A kiadványszerkesztő munkája a megrendeléssel együtt kapott kézirattal és tartozékainak átvételével és ellenőrzésével kezdődik. Melyek azok a feladatok, amelyeket a kiadványszerkesztés előtt el kell végezni?

A mellékletek sorba rendezése attól függetlenül, hogy hagyományosan vagy digitálisan érkezett az anyag. Hagyományos megrendelő mellékleteit csoportosítani eredetik fajtái szerin, táblázatokat számba venni, kézirat részeit ellenőrizni stb.

Melyek azok a feladatok, amelyeket a kiadványszerkesztés során kell elvégezni?

Melyek azok az ismeretek amelyek meghatározzák a kiadványszerkesztés tervezésének menetét? A kiadvány tartalmának megismerése, formátumának kialakítása, betűjének kiválasztása, tördelési stílus meghatározása, képfeldolgozás, nyomtatási technológia, kikészítés tervezése.

Kiadványszerkesztés folyamata

Résztevékenységek:

 1. Tipográfiai tervezés
 2. Szövegfeldolgozás
 3. Képfeldolgozás
 4. Nyomdai előkészítés

1. A terv egyeztetése, minőségi követelmények, kivitelezési technológiák egyeztetése majdmeghatározása a megrendelővel.

2. A végtermék ismeretében a nyomda élőkészítés műszaki paramétereinek meghatározása.

3. A kiadvány, termék tervezése, forgató készítése, szedés, tördelés és korrektúrázás.

 • Méret meghatározás, a könyv körülvágott vágott mérete, szedéstükör, margó, kifutó képek, átmenetek, beforgatás
 • Színek meghatározása
 • CMYK, Process színek, színbontás RGB, Direkt színek, színskálák
 • Betű típusok, sortávolság, hasábok, térközök, oldalszámok, élőfejek, élőlábak, képek, ábrák, illusztrációk meghatározása.

4. Próbanyomat készítés, proof

Egy termék kigyártásának folyamatai

 • A kézirat és tartozékainak mennyiségi és minőségi értékelése
 • A szöveg szedése, fogadása adathordozón
 • Szövegszerkesztés
 • Korrektúra
 • Látványterv, forgató készítése- képfeldolgozás
 • Tördelés
 • Proof készítés
 • PS, PDF fájl létre hozása
 • Film levilágítás
 • Nyomtatás
 • Kikészítés
 • Expediálás

Kiadványszerkesztés: A kézirat

A kézirat és tartozékainak számba vétele

A kézirat és tartozékai:

 • Maga a kézirat a szöveg tartozékokkal, képek, ábrák, táblázatok, függelékek stb,
 • Kép eredetik, színes, fekete-fehér, árnyalatos, vonalas, átnézeti vagy ránézeti
 • Táblázatok
 • Mellékletek

A kéziratot és a tartozékait a kiadványszerkesztő kaphatja hagyományos formában vagy digitálisan.

Amennyiben a kiadó, vagy egyéb megrendelő a kiadvány szerkesztését a nyomdától rendelimeg, a munkát mint beosztott dolgozó a közvetlen vezetőjétől kapja a műhelytáskában. A műhelytáska a munkatáska (gyűjtőtáska) része melyen a munkával kapcsolatos adatok vannak fel vannak tüntetve.

Ilyen munkatáskát kap a formakészítő, a gépterem, a könyvkötészet. Tehát a kézirat és tartozékai a további előkészítő tevékenység legfontosabb dokumentumai.

A további munkálatok azonosítója a táskaszám, mellyel minden technológiai tevékenységet azonosítani lehet. A munkálatoknak könyvtárat kell nyitni, melyen a munka címén kívül a táskaszámnak is szerepelnie kell. A könyvtárban célszerű alkönyvtárakat nyitni, melyekben külön tárolni a szövegeket, külön a képanyagot, külön a táblázatokat és az egyéb tartozékokat.

Első feladat a szövegbevitel, melyet az erre alkalmas szövegrögzítő programban kell elvégezni. A nyelvi ellenőrzés elvégzése után a kijelölt könyvtárba menteni és korrektúra nyomatot kell nyomtatni. A kéziratot a műhelytáskában kell tárolni a további feldolgozásokhoz.

A digitálisan kapott szöveget, amely a táska mellékleteként lehet CD-n, DVD-n szintén célszerű a kijelölt könyvtárba menteni, ha a megrendelő kéri korrektúra lenyomatot nyomtatni.

Második feladat a hagyományos kép eredetik digitalizálása és kijelölt könyvtárba mentése. A szkenneléskor a kiadvány megrendelésének megfelelően színes, árnyalatos, vagy vonalas illetve fekete-fehér képként kell feldolgozni. Ez a művelet külön feladat, melyet a képszerkesztő végez el.

A kép eredetiket, szám szerint pontosan nyilvántartva a műhelyzacskóban kell tárolni.Az eredetik a megrendelő tulajdonát képezik. Azokon fizikailag semmilyen változtatást nemlehet elvégezni. A mennyiben muzeális értékű a kép eredeti, különös gonddal kell a munkálatokat elvégezni.

Hagyományos kéziratok osztályozása

A nyomdatermékek feldolgozásában, a kéziratot, szövegeredetinek kell tekinteni.Szépirodalmi kézirat A/4-es formátumú, egy oldalon 30 sor másfeles sortávolsággal, 12-14 pontos betűnagysággal szedve. Egy sorban átlag 60 leütés van, bele számít a szóköz is. Ebből következik, hogy egy oldal leütés tartalma 1800.

Tudományos, műszaki kézirat szintén A/4-es formátumú, egy oldalon 25 sor másfeles sortávolsággal, 12-14 pontos betűnagysággal szedve. Egy sorban 50 leütés van, bele számít aszóköz is. Ebből következik, egy oldal leütés tartalma 1250.A hagyományos kézirat műszaki és tartalmi jellemzői

A hagyományos kézirat műszaki és tartalmi jellemzői

 1. Papírja legalább 55 grammos
 2. Formátuma A/4
 3. A papír színe fehér
 4. Egy oldalas
 5. Betűje 12-14 pontos
 6. Gépelése szabadsoros
 7. 1.5-es sortávolsággal
 8. Lapjai folyamatos sorszámozásúak
 9. Minden lapon szerepel a mű szerzője és a mű címe
 10. Pótlapok kisbetűkkel jelöltek
 11. Kiemelések jelölése hagyományos módon:
  • Kurzív egyszeri aláhúzás
  • Félkövér kettős aláhúzás
  • Kiskapitális hullámos aláhúzás
  • Kurzív félkövér háromszoros aláhúzás
  • Verzál hullámos vörös színű aláhúzás

A hagyományos kézirat részei

 • Címoldal
 • Tartalomjegyzék
 • Járulékos részek
 • Főszöveg
 • Ábrák, táblázatok, illusztrációk
 • Mutatók
 • Bibliográfia
 • Előszó
 • Utószó
 • Ajánlások

A digitális kézirat

A számítógépes szövegrögzítéssel, a DTP rendszer kialakulásával megváltozott a kéziratok előállításának módja, szabályai, követelményei. Fontos tudni, a kézirat előállítójának, aki lehet kiadó, magán személy, vagy egyéb vállalkozás, hogy munkája során hogyan kell a nyomdaipari levilágító program igényeit figyelembe venni.

A szabványos kéziratot egy nyomtatott példányban és/vagy lemezen kell benyújtani, valamilyen háttértáron mely lehet CD vagy DVD. Az oldalakat 1-től folyamatosan kell számozni,ajánlott betűtípusok Times Roman CE, Ariel CE, a sortávolság és a betű fokozata a hagyományos kéziratokra jellemző legyen, bal felső sarokban a mű rövidített címé kell feltüntetni.

A rögzített digitális kézirathoz vele teljesen azonos nyomatot kell mellékelni.

A hosszabb szöveget külön fájlokban kell rögzíteni, 1 fájlban 50 oldalnál ne legyen több. A fájlokat a tartalmának megfelelő névvel kell ellátni

Táblázatokat, ábra aláírásokat külön fájlban kell, folyamatosan számozva, a helyét a szövegben a margón hagyományos formában jelölni.Az képekről, ábrákról készült digitális anyagot, a megjelenésnek megfelelő fájlnévvel kell külön könyvtárba helyezni, melyekhez szintén nyomatot kell mellékelni. A nyomaton a képekés ábrák hátoldalán, amennyiben ez szükséges, nyíllal jelölni kell a helyes állást

A nem tipografizált nyers szövegről készült kéziraton kell szabványos jelölésekkel az előkészítést, szignálást elkészíteni (szignálásnak nevezzük azt a technológiai folyamatot, amikor a műszaki szerkesztő, vagy a kiadványszerkesztő szabványos jelekkel a kéziraton feltünteti a betűtípusokat, változatokat, fokozatokat, beütést stb.).

A szövegszerkesztő programokkal késztet szövegszedésben ajánlatos kiemeléseket, elválasztásokat, stílusokat nem használni. Entert csak bekezdések végén kell használni. A tördeléshez használatos programok nem kompatibilisek a szövegrögzítő programokkal, ebből következően nem veszi át a szövegben végrehajtott egyéb változtatásokat. Kurzív és félkövér kiemelésen kívül mást ne ajánlatos használni. Amennyiben ettől eltérően van elkészítve a szöveg, minden formázást feldolgozás lőtt meg kell szüntetni A kézirathoz 2 példányban csatolni kell egy tartalomjegyzéket, amely kivétel nélkül valamennyi címet, a megfelelő rangsorolásban tartalmazza.

 

EZ IS ÉRDEKELHET MÉG:

 

Ez is érdekelhet még...